Bilde av en halvferdig trapp med verktøy i

Trappeformel – sørg for rett trinnhøyde

Noe av det viktigste når du bygger trapp er trinnhøyden. Med trappeformelen er det enkelt å bygge en trapp som er god å gå i.

Bilde av Gjermund Stensrud

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sist oppdatert: 29.05.2024

For at en trapp skal være god å gå i må den ha en normal trinnhøyde og trinndybde. Er dette på plass vil trappa få en fin stigningsgrad, og dermed vil den også være komfortabel å gå i.

For å sørge for at trappen innfrir kravene bør du bruke en trappeformel for å regne ut høyde og dybde på trinnene.

Slik er trappeformelen

2 opptrinn + 1 inntrinn = 62 cm pluss/minus 2 cm

Dette betyr at opptrinnet, altså trinnhøyden, to ganger pluss inntrinnet, eller trinndybden, til sammen utgjør 62 cm eller 60 til 64 cm. Målet er med andre ord at to ganger opptrinn pluss inntrinn alltid blir ca. 62 cm til sammen.

I praksis betyr dette at om du vil ha en trinndybde på 32 cm så må trinnhøyden være 15 cm.

Illustrasjon som forklarer trappeformelen
Som bildet viser passer en trapp med inntrinn på 27 cm godt sammen med et opptrinn på 18 cm.
Kilde: Kjell Brørs

For å unngå at du snubler i trappen bør du dessuten sørge for at du holder trinnmålene innenfor visse rammer.

Inntrinnet bør ikke være under 22 cm og opptrinnet bør ikke overstige 18 cm.

Stigningsvinkelen bør være mellom 25 og 40 grader.


Kilder:

NDLA / Viivilla.no