Person skrur inn skruer i et gjerde han nettopp har satt opp selv.

Slik kan du bygge gjerde selv

Se hvordan man bygger gjerder, inkludert stakittgjerde og andre vanlige hagegjerder.

Bilde av Ingunn Mjønerud

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Publisert: 18.03.2020
Fremgangsmåte

Slik går du frem:

 1. Sjekk at du har lov
 2. Snakk med naboen
 3. Bestem gjerdetype
 4. Skaff verktøy og materialer
 5. Mål opp gjerdet
 6. Fest stolpene
 7. Fest bordene
 8. Sett opp portene
 9. Sett på stolpehatter

Det finnes mange forskjellige meninger om hvordan man setter opp et gjerde på best mulig måte. Under finner du en generell fremgangsmåte for hvordan du gjør det, for deg som ikke er veldig erfaren fra før av.

1. Sjekk at du har lov

Plan- og bygningsloven regulerer hva slags type gjerder du har lov til å sette opp, og de generelle reglene sier at det er lov å bygge

 • enkle plankegjerder, flettverksgjerde, smijernsrekkverk og andre enkle og åpne konstruksjoner som ikke står i grense mot vei, eller som ikke er høyere enn 1,5 meter
 • en levegg som er minst 1 meter fra nabogrensen, så lenge den er kortere enn 10 meter, og ikke er høyere enn 1,8 meter
 • en levegg som er nærmere enn 1 meter fra nabogrensen, så lenge den er kortere enn 5 meter lang, og ikke er høyere enn 1,8 meter

Det finnes imidlertid mange lokale unntak. Vi anbefaler derfor at du sjekker med kommunen før du velger å sette opp et gjerde.

Ser du at kommuneplanen ikke hindrer deg fra å bygge gjerde, har du lov til å sette opp gjerde mot nabo uten å søke, så lenge det er under 1,5 meter høyt.

Det er Grannegjerdelova som regulerer disse forholdene, og den sier at et gjerde kun kan settes opp hvis det ikke skaper urimelig skade eller ulempe for naboene. Det heller ikke lov å bygge et gjerde som

 • går lenger inn på naboens eiendom enn på din egen eiendom
 • går lenger enn 0,5 meter inn på naboens eiendom

Man kan heller ikke kreve at naboen skal trimme hekken fra andre siden.

Les mer her: Dette kan du bygge uten å søke.

2. Snakk med naboen

Når du har sjekket om du har lov til å bygge, er det best å ta en prat med naboene for å høre hva de foretrekker.

Skal gjerdet skille to eiendommer bør du og naboen bli enige om hvordan gjerdet skal se ut, og hvem som skal betale for det. Er du heldig synes naboen også at det er en god idé med et gjerde, og hen blir med på både byggekostnader og vedlikehold.

Skal du ikke bygge gjerde mot en nabotomt kan det fortsatt være en god idé å ta hensyn til naboene. Tenk gjennom hva slags hus du har, og hva slags hus de har. Hvilken gjerdetype passer best inn hos deg, både når det kommer til det praktiske og det estetiske?

3. Bestem gjerdetype

Tenk også gjennom om du ønsker et lavt eller et høyt gjerde. I Norge har vi tradisjon for å bygge lave stakittgjerder, som i hovedsak kun fungerer som en fin innramming av eiendommen.

Det er også ganske vanlig å bygge høyere gjerder i områder med tett bebyggelse. Da fungerer gjerdet mer som avskjerming mot omgivelsene, og gjerne andre naboer. Et slikt gjerde kalles ofte en levegg.

Merk at gjerder kan ha stående eller liggende bord (planker som ikke er slått ned i bakken). Det enkleste er å bygge et gjerde med liggende bord. Du kan også kjøpe ferdige gjerder, som du kun trenger å feste.

Illustrasjoner av ulike gjerdetyper
Ulike gjerdetyper: 1. Lavt stakittgjerde med vertikale bord, 2. Lavt stakittgjerde i metall, med vertikale bord3. Høy levegg med horisontale bord, 4. Lavt gjerde med horisontale bord.

4. Skaff nødvendige verktøy og materialer

Hva slags redskap og materialer du trenger avhenger av hva slags type gjerde du skal sette opp. Her bør du høre med de som selger gjerdet til deg.

Les mer her: Dette verktøyet trenger du.

Husk at det enkleste er å låne verktøy fra andre – det er både økonomisk og miljøvennlig.

Appen Nabohjelp, laget av Obos, er et godt alternativ hvis du er på jakt etter noen å låne redskaper av. Du kan også bruke Hygglo for å leie redskaper fra andre i nærheten.

5. Mål opp gjerdet

Bestem hvor du skal ha gjerdet, og mål opp terrenget der gjerdet skal være. Her er det viktig å finne ut hvor midt- og endestolpene skal plasseres. Det er disse som festes i bakken, og holder gjerdet stabilt. Del avstanden mellom dem i passende seksjoner basert på hvor lange bordene dine er. En tommelfingerregel er at de bør plasseres mellom 1,5 og 2 meter unna hverandre.

Bruk gjerne merkepinner og en rettesnor for å visualisere gjerdet, og for å passe på at du plasserer dem i rette linjer.

Ikke glem portene, dersom du skal ha det. Standardbredden på en port er 90 cm, og høyden er som regel like høy som resten av gjerdet. Portstolpene fester du på samme måte som de andre stolpene.

6. Fest stolpene

Det finnes mange ulike måter å feste gjerdestolper på. Her ser du flere alternativer:

Alternativ 1: Slå gjerdestolpene rett i bakken

Ønsker du den enkleste løsningen kan du velge å slå gjerdestolpene rett i bakken. Da bør alltid en tredjedel av totallengden være nede i bakken. Husk også å bruke trykkimpregnerte gjerdestolper (Klasse A eller AB) som allerede er spisset på tuppen, eller behandle dem selv. Stolpene bør impregneres helt opp til 10 cm over bakken, slik at ikke treverket råtner.

Merk at det kan være en god idé å grave hull til stolpespissene før du banker dem ned. De bør være omtrent 60-80 cm dype, og cirka 30 cm i diameter. Fyll hullene med stein som trykkes godt sammen, slik at stolpene står stødigere over lenger tid.

Vil du gå for den stødigste løsningen spikrer du et kryss av lekter omtrent ved spissens begynnelse før du slår dem ned i bakken. Og vil du virkelig feste dem fyller du øverste del av hullet, over steinen, med betong.

Illustrasjoner av hvordan man kan feste gjerdestolper rett i bakken ved å slå dem ned i jorda
Rett i bakken (t.v.): 1. Stolpen impregneres 10 cm over bakken 2. Den bør være ca 30 cm i diameter 3. Hullet fylles med stein 4. (Illustrasjon: Henriette Tomter Osnes / Hus.no).

Alternativ 2: Bruk stolpesko eller jordspyd

Stolpesko eller jordspyd er andre gode alternativer til å grave ned stolper. Fordelen med å bruke dem er at du får stolpen opp fra bakken, noe som hindrer at den råtner og gjør at det er enklere å bytte ut stolper senere.

Jordspyd slår du rett ned i bakken, mens stolpesko kan slåes direkte ned i bakken, eller støpes. Går du for støping av stolpesko følger du bruksanvisningen for å støpe stolper i bakken som står nedenfor, men setter i stolpeskoen i stedet for et armeringsjern.

Illustrasjoner av en gjerdestolpe festet med stolpesko, og en gjerdestolpe festet med jordspyd
Jordspyd og stolpesko: 1. Jordspyd 2. Stolpesko 3. Betong støpt i bakken 4. Betongplate.

Alternativ 3: Støpe stolper i bakken

Dette alternativet er mer komplisert, men kan fungere godt hvis du skal sette opp et høyt gjerde eller må forholde deg til et underlag av fjell.

For å støpe stolpefundamenter graver du et hull som vanlig. Støp en bunnplate av betong, og sett et kraftig armeringsjern gjennom hele stolpen, og godt ned i plata. La den stabilisere seg litt.

Så setter du på plass et papprør til forskaling oppå bunnplaten. Det kan ha en diameter på 15-20 centimeter. Fyll gjerne jord inntil papprøret før du fyller det med betong, slik at det blir mer stabilt og enklere å forholde seg til.

Fyll papprøret med betong, og bruk treklosser for å holde på plass stolpen, slik at den blir rett. Når betongen er størknet er stolpen ferdig festet. Papprøret vil etter hvert råtne, men du kan fjerne delen som stikker opp av bakken før det, hvis du ønsker.

Illustrasjoner av hvordan det blir seendes ut når man støper en gjerdestolpe i bakken
Støping: 1. Betongplate 2. Armeringsjern 3. Papprør 4. Jord 5. Armeringsjernet går inn i gjerdestolpen (Illustrasjon: Henriette Tomter Osnes / Hus.no).

6.1 Begynn med hjørnestolpene

Følg instruksene i punktet over, basert på hvilket alternativ du velger, og fest hjørnestolpene først. Pass på at stolpene står i vater hver gang du fester dem, slik at de ikke blir skjeve.

6.2 Slå ned mellomstolpene

Følg oppmerkingen du gjorde tidligere, og fest mellomstolpene der hvor de skal være. Det anbefales at du trekker en snor fra ende til ende for å sikre at alle stolpene blir like høye. Bruk gjerne også et vater for å dobbeltsjekke at de er rette, og i samme høyde. Er en av stolpene i ulik høyde kan du sage den til.

7. Fest bordene

Begynn alltid nederst, og sikre at plankene ligger i vater. Husk at den nederste planken ikke skal plasseres alt for nære bakken. Trenger du en hjelpende hånd, og ikke har en kompis i nærheten, kan det være en god idé å bruke en limtvinge til å holde fast plankene før du skrur dem fast. Har du ikke en limtvinge kan du bare skru fast med en gang (og håpe at du ikke har beregnet feil lengde).

Ønsker du pene skjøter mellom de horisontale bordene kan du gå for flere ulike alternativer:

  1. Kapp enden på de horisontale plankene i 30 graders vinkel, slik at de overlapper hverandre. Forbor og fest plankene med lange skruer. Skal du male stolpene må du gjøre det først.
  2. Kapp bort en del av gjerdestolpen, slik at du enkelt kan felle de horisontale plankene inn i den vertikale stolpen.
Illustrasjoner av hvordan man feller bord for å feste horisontale gjerdeplanker
Ulike måter å felle bord på: 1. Kapp enden i 30 graders vinkel, slik at de kan overlappe hverandre. 2. Fell borden inn i en gjerdestolpe som du allerede har kuttet til 3. Fest alltid med spiker til slutt (Illustrasjon: Henriette Tomter Osnes / Hus.no).
  1. La de horisontale plankene gå rett inn i den vertikale stolpen. Fest dem med et vinkeljern / beslag, og spikre skrått inn i stolpen, slik at de fester seg.
Illustrasjoner av hvordan man kan feste gjerdestolper med beslag
Fest med beslag: 1. Fest et beslag på den vertikale gjerdestolpen 2. Fest en horisontal planke oppå beslaget, og sikre den ekstra med spiker øverst (Illustrasjon: Henriette Tomter Osnes / Hus.no).

Fest vertikale planker

Begynn med den første vertikale planken på den mest synlige siden av gjerdet. Vær nøye med å bruke vater, slik at gjerdet blir rett. Ønsker du å gjøre jobben lettere for deg kan du sette avstandsstykker i tre mellom bordene.

Husk å hele tiden kontrollere at lengden på både planker og avstandsstykker stemmer.

Etter at du er ferdig med innsiden av gjerdet, kan du begynne på utsiden. Merk opp hvor plankene skal ligge, og plasser dem deretter.

8. Sett opp porter

Skal du ha en eller flere porter i gjerdet er det lurt å sette opp dem samtidig som du setter opp resten av gjerdet. Til det trenger du:

 • planker til porten
 • hengsler
 • skåte
 • nøkkellås
 • skruer
 • mutre

Fest gjerdestolpene på samme måte som de andre stolpene. Bygg porten på samme måte som gjerdet, og ønsker du at den ser penere ut kan du gjerne bruke to lengre planker i ytterkantene.

Les mer her: Slik bygger du en port selv

For å gjøre porten stivere og mer stabil kan du legge til én eller to planker i 45 graders vinkel innenfor de ytterste plankene, eller på baksiden. Fest de diagonale bordene ved å felle de litt inn i de liggende bordene. Fest hengsler og lås slik som du selv foretrekker.

Illustrasjoner av den diagonale planken som gjør en gjerdeport mer stabil
Gjør den mer stabil: 1. Lag et hakk til den diagonale planken i porten 2. Fell planken i porten, og fest med spiker (Illustrasjon: Henriette Tomter Osnes / Hus.no).

9. Sett på stolpehatter

Har du ikke kuttet til, eller kjøpt, stolper som er laget for å føre unna vann, bør du sette stolpehetter på alle stolpene. Det hindrer at de råtner.

Illustrasjoner av ulike typer stolpehatter
Ulike typer: Du har mange muligheter når du skal velge stolpehatt (Illustrasjon: Henriette Tomter Osnes / Hus.no).
Gjør det selv: I hagen

Denne artikkelen er en del av en artikkelserie hvor Hus.no hjelper deg bygge ting i hagen:

 1. Legg platting selv
 2. Bygg gjerde selv
 3. Slik bygger du port
 4. Bygg din egen veranda
 5. Bygge trapp? Slik går du frem
 6. Slik bygger du utebod
 7. Lysthus? Slik bygger du det
 8. Slik monterer du varmepumpehus

Les mer: se alle artiklene våre i artikkeloversikten.

(Kilde: Trefokus.no)